Trang chủ > Hỗ trợ > Thông tin hỗ trợ > Tiếp nhận yêu cầu trả trước
Tiếp nhận yêu cầu trả trước - trả sau
Họ và tên*
Ngày sinh*
Giới tính*
Số điện thoại*
Địa chỉ*
Tỉnh/Thành phố*
Quận/Huyện*
Xã/Phường*
Số CMTND/Hộ chiếu*
Nơi cấp*
Ngày cấp*
Số thuê bao 01*
Số thuê bao 02*
Số thuê bao 03*
Số thuê bao 04*
Số thuê bao 05*
  •  
  •  
  •  
Chủ thuê bao mới
Ngày sinh
Giới tính
Số CMTND/Hộ chiếu
Nơi cấp
Ngày cấp
Số GPKD
Ngày cấp GPKD
Nơi cấp GPKD
Địa chỉ theo CMTND/Hộ chiếu/GPKD
Số ĐT liên hệ
Email
Liên hệ khác
Họ và tên khách hàng được chuyển nhượng
Ngày sinh
Giới tính
Số CMTND/Hộ chiếu
Nơi cấp
Ngày cấp
Địa chỉ
Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện
Xã/Phường
Số thuê bao được chuyển nhượng
Thời điểm chuyển chủ quyền tính từ ngày
Chặn 1 chiều
Chặn 2 chiều
Lý do chặn
Lý do khác
  •  
  •  
Khác
Lựa chọn lý do
Số Serial sim cũ
Khác
  •  
  •  
  •  
Mã bảo mật *:
Hotline: 1800 8098
ipv6 ready