Trang chủ > Di động > SMS Plus
SMS Plus
27
Giới thiệu

SMS Plus: Là nhóm tính năng dịch vụ Tin nhắn tiện ích. Dịch vụ cho phép khách hàng thực hiện: Chuyển tiếp tin nhắn, trả lời tin nhắn tự động, Chữ ký kèm tin nhắn, Tin nhắn Flash, Tin nhắn hẹn giờ.

Định nghĩa các tính năng nhóm DV SMS Plus:

- DV Chuyển tiếp tin nhắn - SMS Forward: DV cho phép khách hàng sử dụng chuyển tiếp tin nhắn tới 01 thuê bao khác.

- DV Tin nhắn trả lời tự động - SMS Autoreply: DV cho phép khách hàng cài đặt tin nhắn trả lời tự động trong trường hợp có tin nhắn đến nhưng không thể nhận được tin nhắn (hết pin/tắt máy/ngoài vùng phủ sóng)

- DV Chữ ký tin nhắn - SMS Sign: DV cho phép khách hàng thêm chữ ký cá nhân vào cuối nội dung tin nhắn khi gửi tin nhắn tới thuê bao/nhóm thuê bao khác.

- Dịch vụ Tin nhắn Flash – Flash SMS: DV cho phép thuê bao gửi đi những tin nhắn dưới dạng flash SMS

- Dịch vụ Tin nhắn hẹn giờ - Future SMS: DV cho phép thuê bao hẹn thời gian (ngày/giờ) gửi tin nhắn SMS. Khách hàng gửi tin nhắn vào thời điểm N, nhưng tin nhắn này sẽ chính thức được gửi tới người nhận vào một thời gian sau đó. 


Tiện ích (18) Xem thêm >
Hotline: 1800 8098
ipv6 ready