Trang chủ > Di động > Collect Call - Người nghe trả tiền
Collect Call - Người nghe trả tiền
4
Giới thiệu

Dịch vụ Collect Call (Tên tiếng Việt: Người nghe trả tiền) là dịch vụ cho phép thuê bao di động Viettel hết tiền trong tài khoản hoặc không muốn trả phí cho dịch vụ thoại vẫn có thể thực hiện gọi tới một số điện thoại khác. Trong đó, thuê bao nhận cuộc gọi sẽ trả tiền hộ thuê bao thực hiện cuộc gọi.
Đăng ký sử dụng dịch vụ:
Cách 1:
- A yêu cầu B trả phí cuộc gọi cho mình, soạn: SĐTthuêbaoB gửi 1588.
- Để xác nhận đồng ý trả phí tất cả cuộc gọi từ A, B soạn: Y gửi 
1588; để xác nhận đồng ý trả phí 01 cuộc gọi từ A, B soạn: Y1 gửi 1588. Để từ chối, B soạn: N gửi 1588.

Cách 2:
- B chủ động yêu cầu trả phí cuộc gọi cho A, soạn: DKC SĐTthuêbaoA gửi 
1588


Tiện ích (18) Xem thêm >
Hotline: 1800 8098
ipv6 ready